Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Ostatní

Výběrové řízení - 1. etapa rekonstrukce zámku v Lipové

Dne 13. 6. 2013 vyhlásilo občanské sdružení VIA TEMPORA NOVA výběrové řízení na první etapu stavebních prací v rámci dlouhodobého záměru rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové.

Celý dokument je k nahlédnutí zde [PDF].

Aktualizace: Výsledek výběrového řízení je uveřejněn zde.

Rumburské noviny: Socha Diany v zámeckém parku

Na podzim 2012 byla objevena socha bohyně Diany z druhé třetiny 18. Století, která stála v zámeckém parku.

Varianty dalšího postupu zahrnují

  • zhotovení repliky této plastiky podle zachovaného torza
  • restaurování původní sochy

V každém případě plánujeme umístění Diany zpět na její původní místo v parku.

Aktualizace: Rumburské noviny rozebraly nález významné sochy a diskutovaly s Janem Rapinem nejen o jejím dalším osudu.

ČTK - zpráva o činnostech VTN

25. 11. 2012 o našem sdružení vydala ČTK zprávu s názvem Občanské sdružení připravuje záchranu zničeného zámku v Lipové.

Ke stažení zde [PDF, 406 kB].

Podzimní nálada

Podzimní nálada v zámeckém parku.

Obrázky ukazují, jak dalece pokročilo odklízení mnohaletých nánosů a černých skládek z prostoru parku. Příští rok se již bude možné věnovat obnově a výsadbě porostů.

Pracovní schůzka na Lipové

Pracovní schůzka na Lipové v listopadu 2012.

Pan Žák, starosta Lipové Svoboda, místostarosta Ing. Hentschel, dendrolog Dr. Větvička a zástupce NPÚ Diviš se společně radí, jak postupovat při revitalizaci zámeckého parku.

Bylo provedeno statické posouzení objetu zámku v Lipové a zpracován návrh zajištění

V průběhu dubna letošního roku bylo provedeno statické posouzení zámku v Lipové a byl zpracován podrobný návrh zajištění objektu.
Bližší zprávu o výsledcích statického průzkumu Vám již brzy naleznete na našich stránkách.

Byla taktéž zpracována základní zpráva o stavu zámeckých dřevin.

Byly zahájeny terénní úpravy a provedeno odstranění náletových dřevin na zámku Lipová

V souladu s projektem rekonstrukce zámku Lipová a revitalizace barokní zahrady a zámeckého parku byly v průběhu března letošního roku zahájeny terénní úpravy areálu zámku a jeho bezprostředního okolí.
Tyto základní práce byly provedeny na celkové ploše cca 2 hektarů. Jen ze zámeckého nádvoří bylo odvezeno 50 nákladních aut sutě a odpadu.
Bylo provedeno také odstranění náletových dřevin a především byly během všech těchto úprav zabezpečeny nálezy historických fragmentů v areálu zámku.

Návrh projektu ekologické revitalizace v Lipové

Zpracovává se návrh základního projektu ekologické revitalizace areálu zámku v Lipové.

Dále pracujeme také na projektu rekonstrukce zámeckého parku a zahrady zámku v Lipové.

Zpracovává se architektonická studie a projekt rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové

V současné době již zpracováváme architektonickou studii a projekt rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové.

Na tomto úkolu spolupracujeme s architektonickou a projekční kanceláří, jejíž tým odborníků a inženýrů má v oblasti rekonstrukcí kulturních památek již četné zkušenosti.

Probíhají jednání s úřady o projektu rekonstrukce zámku v Lipové

O projektu rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové v současné době probíhá řada jednaní s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, se Státním okresním archivem v Děčíně, s Ministerstvem kultury ČR a s dalšími úřady a institucemi. 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní