Lipovské hudební léto 2018

Lipovské hudební léto pokračovalo dalším koncertem na počátku srpna 2018 a to v kostele sv. Šimona a Judy v Lipové. Našimi hosty bylo duo vynikajících muzikantů, jejichž interpretační umění staré hudby jsme již měli možnost vyslechnout na samém počátku historie lipovských hudebních slavností.

Soubor Musica da chiesa vznikl v roce 2006. Italský název souboru by se dal přeložit jako Hudba chrámová anebo také Hudba církve. Soubor čerpá z velkého pokladu staré duchovní hudby a vytyčil si úkol interpretovat tuto hudbu na historické hudební nástroje. Díky nadšení obou multiinstrumentalistů se instrumentář souboru neustále rozšiřuje a dnes již čítá něco kolem osmdesáti nástrojů. Oba protagonisté souboru, Tomáš Najbrt a Jaroslav Konečný podali opět vynikající výkon, který obecenstvo shromážděné v kostele odměnilo aplausem. Škoda jen, že ze strany obce a zejména pana starosty došlo k organizačním nedorozuměním a koncert musel být časově zkrácen.

Škoda, příště snad bude vše v pořádku a posluchači si budou moci vyslechnout koncert v klidu a stejně tak po koncertě se zájmem komunikovat s účinkujícími.

Musica da Chiesa v lipovském kostele

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA