Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Lipovské hudební léto 2018

Lipovské hudební léto pokračovalo dalším koncertem na počátku srpna 2018 a to v kostele sv. Šimona a Judy v Lipové. Našimi hosty bylo duo vynikajících muzikantů, jejichž interpretační umění staré hudby jsme již měli možnost vyslechnout na samém počátku historie lipovských hudebních slavností.

Soubor Musica da chiesa vznikl v roce 2006. Italský název souboru by se dal přeložit jako Hudba chrámová anebo také Hudba církve. Soubor čerpá z velkého pokladu staré duchovní hudby a vytyčil si úkol interpretovat tuto hudbu na historické hudební nástroje. Díky nadšení obou multiinstrumentalistů se instrumentář souboru neustále rozšiřuje a dnes již čítá něco kolem osmdesáti nástrojů. Oba protagonisté souboru, Tomáš Najbrt a Jaroslav Konečný podali opět vynikající výkon, který obecenstvo shromážděné v kostele odměnilo aplausem. Škoda jen, že ze strany obce a zejména pana starosty došlo k organizačním nedorozuměním a koncert musel být časově zkrácen.

Škoda, příště snad bude vše v pořádku a posluchači si budou moci vyslechnout koncert v klidu a stejně tak po koncertě se zájmem komunikovat s účinkujícími.

Musica da Chiesa v lipovském kostele

Kategorie aktuality: