Slavnostní velikonoční koncert

Na Velkonoční neděli, 31. března 2013, se uskutečnil v Lipové v kostele sv. Šimona a Judy koncert pana profesora Štěpána Raka, legendy virtuózního kytarového přednesu. Koncert přilákal mnoho posluchačů, kteří zcela zaplnili kostel. Slavnostní program uvedl svým slovem starosta Lipové pan Svoboda a sváteční slovo pronesl i arciděkan Procházka z nedalekého Šluknova.

Jediným negativem tak bylo mrazivé zimní počasí, které nikterak nepřipomínalo počátek jara. Nádherný zážitek z tohoto koncertu tak byl dalším pokračováním v řadě připravovaných špičkových uměleckých akcí, které občanské sdružení Via Tempora Nova spolu s obcí Lipová připravuje pro občany obce i regionu.

Ke stažení:

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA