Seznamujeme veřejnost ...

SEZNAMUJEME VEŘEJNOST S POKRAČUJÍCÍMI REKONSTRUKČNÍMI PRACEMI NA ZÁMKU

Po celou dobu rekonstrukce zámeckého areálu v Lipové se náš spolek snaží průběžně seznamovat občany Lipové ale i turisty s pokračujícími pracemi, které místu navrací původní podobu. Stejně tak dáváme příležitost zájemcům o zapojení se do rekonstrukce prostřednictvím brigádnických prací, kterých na zámku i v zámeckém parku je stále dost a dost. Ale nejen to. I v Praze v rámci několika koncertů, které spolek pořádal na podporu záchrany zámeckého areálu jsme představili formou seminářů jak dějiny zámku, tak projekt záchrany a rekonstrukce objektu.

Místní jsme mimo jiné pozvali i na několik dnů otevřených dveří, kde jsme návštěvníky seznámili s pokračujícími stavebními záchrannými pracemi. Poslední dny otevřených dveří se tak konaly vždy v prosinci jak v roce 2022 tak i v roce 2023. Součástí těchto dnů pak byl vždy i odborný seminář, kde se zájemci mohli dozvědět více nejen o stavbě a její historii ale rovněž i o stavebních rekonstrukčních pracích, které prakticky vždy vycházejí z původních stavebních postupů, používajíce i původních stavebních materiálů. V této souvislosti zájemce naposledy velmi zajímalo statické řešení zajištění objektu, které ovšem vychází z nejmodernějších poznatků odborné statické kanceláře, která při řešení základních statických otázek a výpočtů používá nejmodernější výpočetní techniku a postupy. Zde se tak snoubí realizační postupy jedenadvacátého století se stoletím osmnáctým.

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA