Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Lipovské hudební slavnosti 2014

Zámecké hudební slavnosti na Lipové se letos konaly již po třetí. Tentokráte jsme si poprvé pozvali zahraniční interprety, pravda z námi velmi blízkého Slovenska. Pozvali jsme si skupinu vynikajících muzikantů, kteří mají hudbu naprosto pod kůží. Jak jinak, jsou to přece všichni Cikáni a ukázali nám, že jsou vynikajícími interprety nejen klasické hudby barokní či romantické ale i ryze specifických hudebních skladeb cikánského etnika, které dokáží rozechvět a rozhýbat i toho nejzatvrzelejšího odpůrce etnické hudby. Všech osm představitelů souboru CIGANSKI DIABLI vtáhlo všechny posluchače do svého výsostného umění, zejména když sólové party hrál houslový virtuos Jaroslav SVĚCENÝ. Hudební vystoupení to bylo přenádherné a početné publikum, které se nezaleklo špatné předpovědi počasí, bylo nadmíru spokojeno, takže se koncert nakonec protáhl na více jako hodinu a půl. Po koncertě navíc byla zorganizována autogramiáda, která měla rovněž velký úspěch, jak ukazují fotografie.

Samotný koncert, jak již bývá  na Lipové zvykem, uvedla skupina studentů LŠU z Rumburka, která zahajovala samotné hudební slavnosti. Po jejich vystoupení následovala krátká přednáška Jana Rapina o historii Lipové a starohraběcího rodu Salmů a po krátké přestávce již následoval vlastní koncert. Nutno říci, že úroveň hudebního léta je každoročně na nejvyšší úrovni, což platí i o vzorně zvládnuté organizaci celé akce.

Poděkování tak patří všem, kteří se spolupodíleli na úspěchu letošních hudebních slavností, zejména občanům Lipové v čele s jejich starostou panem Svobodou, médiím, zejména Českému rozhlasu dvojce a ústeckému Deníku, které o akci několikráte informovali, stejně jako další regionální média. Zvláštní poděkování pak patří Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který letošní Lipovské hudební léto podpořil významnou finanční částkou. Mohli jsme tak ukázat, že vynikající hudba na Lipovou patří, že kultura sbližuje národy i etnika, o různých sociálních skupinách nemluvě. Lipová má tak nakročeno k tomu, aby pomocí mnohých kulturních zážitků setřásla ono dehonestující zařazení mezi sociálně vyloučené lokality. Ukázali jsme dnes názorně, že umění lidi sbližuje a staví mezi nimi mosty, které dokážou překlenout mnohé propasti. Těšit se tak již nyní můžeme na další ročník, který doufejme, bude stejně tak zdařilý, jako ty předešlé.

    

 

Ke stažení

Kategorie aktuality: