Lipovské hudební slavnosti - ročník 2012

V překrásné atmosféře pozdního léta se na Lipové uskutečnil velmi vydařený první ročník Lipovských hudebních slavností, který se navíc uskutečnil pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové. Protagonisty tohoto prvního ročníku byli nejen studenti a učitelé Lidové školy umění z nedalekého Rumburka ale především houslový virtuos Jaroslav  Svěcený se svojí dcerou Julií a vynikající cembalistkou paní Jitkou Navrátilovou.

Program koncertu se nesl v duchu barokních hudebních slavností, takže jistě potěšil i zakladatele zámku říšského starohraběte Viléma  Salm Reifferscheidta Hainspach. Nádherný tón slavných, převážně barokních houslí italských, německých a českých mistrů v rukou Jaroslava Svěceného a jeho 18leté dcery Julie postupně vdechl nový život dobové perle šluknovského výběžku. Na zrestaurovaných houslích Antonia Stradivariho (Cremona), Pietra Guarneriho (Benátky), Pasquala Ventapaneho (Neapol), Giuseppe Fioriniho (Bologna), Stephana Scarampelly (Mantova), Jana Oldřicha Eberleho (Praha - Dům U tří housliček), Josepha Antona Laskeho (Rumburk), Jacoba Stainera (Absam-Tyrolsko) postupně zazněly známé skladby barokních velikánů - Antonia Vivaldiho, Arcangela Corelliho, Giuseppe Tartiniho, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela a dalších autorů. Unikátní skvosty evropského houslařství doplnil zvuk cembala, který je typický právě pro období baroka. 

V parteru barokní zámecké zahrady byla atmosféra vskutku rodinná a tak koncert nepřipomínal ničím společensky svázané koncertní vystoupení, tak jak je známe z koncertních síní, ale byl spíše jakýmsi piknikem s vynikající uvolněnou atmosférou. Doufejme jen, že se nám podaří i další ročníky tak, jako ten úvodní. Na příští rok připravíme pochopitelně vystoupení více interpretů a také něco překvapení, aby se k nám návštěvníci rádi vraceli, plni očekávání a těšíce se na nové hudební zážitky. Pochopitelně se také budeme snažit odstranit nedostatky, které tento první ročník doprovázely, především v oblasti informatiky. Doufáme rovněž, že nás v příštích letech bude moci podpořit i obec s rozšířenou působností a kraj a to nejen formálně. Vždyť tato akce se snaží prezentovat Šluknovsko jinak, než jak jsme si je v médiích zvykli poslední dobou vnímat.

Ke stažení je i plakát akce [PDF, 34,6 MB].
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA