Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Historie zcela nedávná - zámek Lipová

Zámek Lipová bylo sídlem jednoho z nejvýznačnějších a nejstarších evropských šlechtických rodů Salmů. Tento zámek na rozdíl od mnoha jiných historických objektů nebyl přestavován a zachoval se tak do dnešních dnů v neporušené barokní podobě. Objekt je na seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek ČR. Po restituci byl tento zámek prodán restituentkou holandským majitelům, developerům, kteří tuto vzácnou památku přivedli do stavu totální ruiny. Barokní střechy a krovy se propadly, nicméně objekt jako celek je možno zachovat a zrekonstruovat do původní podoby. Po složitém a vleklém jednání byl zámek v Lipové v roce 2011 od těchto majitelů odkoupen.

V současné době již pracuje na projektu záchrany zámku v Lipové odborný tým, zahrnující památkáře, architekty, geodety, statiky, historiky umění a další profese. Generální manažerem projektu záchrany zámku je spolek Via Tempora Nova. Probíhá sanace objektu, dokumentace statických poruch a jejich komplexní vyhodnocení. Dále se již zpracovává stavební projekt pro zámek i zámecké zahrady. V realizaci jsou již i příslušné revitalizační a ekologické projekty související s kompletní rekonstrukcí zámeckého parku. Ten prošel v roce 2015 zásadní proměnou a vzhledem k tomu, že jej považujeme za živý organismus, budeme jej stále doplňovat a zkrášlovat. 

Na základě všech těchto odborných činností bude možné průběžně upřesňovat rozpočtové náklady rekonstrukce a revitalizace areálu. Veškeré činnosti zatím postupují dle možností koordinovaně ve spolupráci jak s místním zastupitelstvem, tak i s příslušnými zástupci památkové péče, jak na úrovni krajské tak celostátní. Podporu má projekt jak na krajské úrovni tak na úrovni Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj i Ministerstva životního prostředí.

 

Zámecký rybník po rekonstrukci hráze a vyčistění v roce 2011

 

Zámek Lipová v roce 1989

Nádvoří zámku Lipová. V roce 2000 měl tento objekt ještě střechu a byl poměrně zachován

Pohled na zámek od rybníka