Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Novoroční setkání na Lipové

Dne 7. ledna jsme se sešli na zámku v Lipové s panem profesorem Girsou z fakulty architektury ČVUT, který přislíbil, že se ujme architektonického vedení projektu záchrany zámku. Bylo konstatováno, že původní projekt, který zpracovával Ing. Kamiš je pro svoji celkovou nízkou úroveň nepoužitelný a bude nutné jej předělat. Zároveň bude postupně vytvářen prováděcí projekt jednotlivých částí zámku podle momentálního stavu stavby, který se bohužel s postupem času mění k horšímu.

Byla zároveň dohodnuta širší spolupráce, která umožní studentům fakulty vytvářet odborné studie záchrany a využití zámecké budovy, přičemž tyto studijní podklady budou sloužit jako relevantní podklady pro řešení konečného konceptu revitalizace zámku v Lipové.

 

Kategorie aktuality: