Novoroční setkání na Lipové

Dne 7. ledna jsme se sešli na zámku v Lipové s panem profesorem Girsou z fakulty architektury ČVUT, který přislíbil, že se ujme architektonického vedení projektu záchrany zámku. Bylo konstatováno, že původní projekt, který zpracovával Ing. Kamiš je pro svoji celkovou nízkou úroveň nepoužitelný a bude nutné jej předělat. Zároveň bude postupně vytvářen prováděcí projekt jednotlivých částí zámku podle momentálního stavu stavby, který se bohužel s postupem času mění k horšímu.

Byla zároveň dohodnuta širší spolupráce, která umožní studentům fakulty vytvářet odborné studie záchrany a využití zámecké budovy, přičemž tyto studijní podklady budou sloužit jako relevantní podklady pro řešení konečného konceptu revitalizace zámku v Lipové.

 

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA