Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Ostatní

Rekonstrukční práce v severním křídle + fotodokumentace 2019

Jak ukazují následující fotografie, na zámku se pracovalo i v letošním roce, zejména pak na podzim, kdy jsme dostali na rekonstrukční práce státní finanční příspěvek poskytnutý Ministerstvem kultury v Programu záchrany architektonického dědictví. Sanační práce se tak posunuly především na obvodových zdech severního křídla zámku přes hlavní zámecké schodiště až k rohovým místnostem středního zámeckého traktu. Vždy se přitom sanuje zdivo od přízemí, respektive od I. NP až po hlavní kamennou římsu na které původně spočíval krov zámecké budovy.

HORTUS AQUATICUS

mokřad v parku zámku v Lipové

Lipovské hudební léto 2018

Lipovské hudební léto pokračovalo dalším koncertem na počátku srpna 2018 a to v kostele sv. Šimona a Judy v Lipové. Našimi hosty bylo duo vynikajících muzikantů, jejichž interpretační umění staré hudby jsme již měli možnost vyslechnout na samém počátku historie lipovských hudebních slavností.

Zveme Vás na Den země

22. dubna 2019 od 10.00 hodin

Den země je nejdůležitější svátek v roce, který se váže k životnímu prostředí. Seznamte se s dějinami a vývojem zámeckého parku v lipové a zároveň pojďme udělat společně něco pro jeho lepší vzhled. Park se nám za naši snahu odmění příjemným prostředím po celý letošní rok.

Ke stažení

 

První úroda

V roce 2018 se nám nově založená štěpnice odvděčila první úrodou jak sladkých třešní odrůdy Donissenova, tak úrodou jablíček a zejména bohatou úrodou mišpulí germánských, ze kterých byl vyroben podle starého receptu pravý džem, který se v dřívějších dobách ,,vyvažoval zlatem", jak uvádějí kroniky. Zřejmě pro svoji náročnost na zpracování ovoce a výsledek, kdy z jednoho kilogramu ovoce nemáte ani 200g džemu. Radost nám udělal i zámecký vinohrad, kdy jednotlivé hlavy byly obsypány dozrálými chutnými plody.

Pozvánka na naučnou stezku

Srdečně Vás zveme na naši naučnou stezku nazvanou "Kolem zámeckého rybníka v Lipové odkrývá zdejší přírodní tajemství".

Ke stažení

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní