Výsledky výběrového řízení na 1. etapu rekonstrukce zámku v Lipové

Na základě předložených nabídek ve výběrovém řízení byla jako vítězná vybrána firma Siops. Vyhodnocení proběhlo jako otevřené a veřejnosti přístupné dne 7. července 2013 na radnici v Lipové za účasti statutárního zástupce o. s. – paní Evy Rapin, starosty obce Lipová pana Pavla Svobody a Jana Rapina, vedoucího manažera projektu obnovy zámku Lipová. 

SIOPS spol. s r.o.
Štefan Szabó, jednatel společnosti
Tel.: 412 397 309, 412 397 311, Fax.: 412 398 100, Email: stefan.szabo@siops.cz

S firmou SIOPS byla následně podepsána smlouva o dílo a od 1. srpna 2013 byly zahájeny první sanační práce na zámku.

Pro zájemce jsou na vyžádání v místě občanského sdružení k dispozici (k nahlédnutí) výsledky a hodnocení výběrového řízení a smlouva o dílo s dodavatelem.

 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA