Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Výsledky výběrového řízení na 1. etapu rekonstrukce zámku v Lipové

Na základě předložených nabídek ve výběrovém řízení byla jako vítězná vybrána firma Siops. Vyhodnocení proběhlo jako otevřené a veřejnosti přístupné dne 7. července 2013 na radnici v Lipové za účasti statutárního zástupce o. s. – paní Evy Rapin, starosty obce Lipová pana Pavla Svobody a Jana Rapina, vedoucího manažera projektu obnovy zámku Lipová. 

SIOPS spol. s r.o.
Štefan Szabó, jednatel společnosti
Tel.: 412 397 309, 412 397 311, Fax.: 412 398 100, Email: stefan.szabo@siops.cz

S firmou SIOPS byla následně podepsána smlouva o dílo a od 1. srpna 2013 byly zahájeny první sanační práce na zámku.

Pro zájemce jsou na vyžádání v místě občanského sdružení k dispozici (k nahlédnutí) výsledky a hodnocení výběrového řízení a smlouva o dílo s dodavatelem.

 
Kategorie aktuality: