Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Úspěch v celorepublikové soutěži financování památek

Zámek Lipová se umístil v celorepublikové soutěži projektu financování památek na skvělém čtvrtém místě.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem připravil již třetí ročník projektu k financování památek s názvem MÁME VYBRÁNO. Jeho součástí byla také soutěž veřejných sbírek. Slavnostní setkání s oceněnými a vyhlášení výsledků se uskutečnilo 27. května 2014 v Praze v klášteře dominikánů. Veřejné sbírky soutěžily v těchto kategoriích:

  • Finančně nejúspěšnější veřejná sbírka v roce 2013
  • Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2014
  • Cena veřejnosti MÁME VYBRÁNO

O Cenu veřejnosti se utkalo 118 sbírek, celkem pro ně hlasovalo více než 11 tisíc lidí, což bylo pětkrát více než v prvním ročníku. Celkem deseti sbírkám s největším počtem hlasů byly díky soutěži poskytnuty finanční příspěvky z fondu ministerstva kultury. Celkem bylo ve veřejných sbírkách ukončených v roce 2013 vybráno úctyhodných 9 milionů korun. Nejlépe prezentovanou sbírkou se v letošním roce stala sbírka na údržbu a rekonstrukci mohyly na Ivančeně, která shodou okolností získala také největší počet hlasů v kategorii Cena veřejnosti.  V této kategorii si vedla velmi dobře i Via Tempora Nova, z. s., která se díky široké podpoře veřejnosti prezentované především občany z Lipové a dalšími nadšenci podporujícími projekt záchrany zámku umístila na skvělém čtvrtém místě a měla tak příležitost opět zviditelnit svoji snahu o záchranu zámku v Lipové nejen mezi odbornou veřejností ale rovněž na širokém mediálním poli. Náš zástupce převzal na slavnostním večeru svolaném při příležitosti předání cen výhercům jednotlivých soutěžních kategorií cenu z rukou náměstkyně ministra kultury paní PhDr. Anny Matouškové (záznam slavnostního večera viz fotogalerie).

Chtěli bychom tak touto cestou také poděkovat všem, kdo nás podporují ať jednorázově či dlouhodobě a svým zájmem přispívají nejen k záchraně zámku v Lipové ale rovněž tak k sílícímu zájmu o záchranu našeho nemovitého kulturního dědictví.

Kategorie aktuality: