Jaroslav Svěcený na Památkách

Špičkový houslový virtuos Jaroslav Svěcený zavítá v pátek 4. října na veletrh Památky. Srdečně Vás zveme na jeho autogramiádu a příjemné popovídání si s tímto umělcem. Jaroslav Svěcený podporuje projekt Zachraňme zámek Lipová.

Pokud ani Vám není lhostejný osud našich památek, neváhejte a přijďte na zcela výjimečnou akci, tedy na veletrh Památky 2013, kde se dozvíte více. Brány veletrhu jsou pro Vás otevřeny od čtvrtka až do soboty. Těšíme se na Vás! Jaroslav Svěcený zde bude pro návštěvníky veletrhu Památky i pro milovníky vážné hudby v pátek 4. 10. od 15 do 17 hodin v Levém křídle Průmyslového paláce na stánku Lipová (číslo stánku 159).

Odkazy

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA