Přehled fotogalerií

Postup rekonstručních prací v poslední době.

Projekt vycházející z doby baroka - z doby, kdy byl založen salmovský zámek v obci a kdy také byla založena zámecká zahrada s parkem. Ta měla podle dobových představ splňovat stav jakéhosi ráje na zemi a tak k ní také bylo tehdejšími zahradníky přistupováno.

Vývoj parku a jeho přeměna v letech 2011 - 2017

Barokní zahrada francouzského typu a park na zámku Lipová - původní stav

Zámek vrcholně barokní architektury s anglickým parkem a panskou zahradou.

Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA