Zprávy ze zámku - leden 2016

V minulém roce se pracovalo především v zámeckém parku, který tak nejen prošel radikální změnou a novým startem do života, ale pracovalo se i v samotném zámku, což zůstalo víceméně utajeno nejen místním ale i návštěvníkům Lipové. Práce na sanaci stavby pokračovaly odklízením dřevěných konstrukcí ve středním křídle zámku, kde byly nově odklizeny i propadlé stropy v několika místnostech. Úplné vyklizení středního křídla se tak dostalo do snad již finální fáze. Nastávající zima však jistě opět přinese negativní změny týkající se stavebních konstrukcí a jejich destrukce. Bude tedy potřebí začít s dostavbou nosných konstrukcí, aby se do budoucna zamezilo dalším ztrátám. V tomto směru doufáme opět ve finanční pomoc Ústeckého kraje, který nás finančně podporuje již třetím rokem a bez jehož pomoci by práce na zámku nebyly možné. Druhým, a dnes co se finančního podílu na záchraně zámku týče, větším podporovatelem je Ministerstvo kultury, které i minulý rok přispělo k sanaci severovýchodního křídla zámku. Díky tomuto příspěvku poskytnutému z Programu záchrany architektonického dědictví byla sanována celá východní část severovýchodního křídla, kde byla suť až do výšky tří až čtyř metrů a kde bylo nutno odstranit zbytky středních příček, jejichž sesutí by ohrozilo samu existenci tohoto křídla.

Přinášíme snímky z těchto míst, která jsou z bezpečnostních důvodů veřejnosti nepřístupná, abyste si vážení čtenáři mohli udělat představu o prostorách před dostavbou příček a kleneb, jejichž realizaci plánujeme provést letošní rok. Záležet tak bude především na poskytnutých dotacích a jejich výši. Zatím se tedy můžeme těšit, že zima nebude příliš dlouhá a s jarem nás přivítá nově rozkvetlý zámecký park.

 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA