Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Základní finanční rozvaha - zámek Lipová

Po započetí přípravných prací na architektonické studii rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové jsou postupně upřesňovány i náklady na celý tento projekt. Jestliže jsme odhadovali v roce 2012 při zakoupení objektu náklady na rekonstrukci na cca 322 milionů korun, pak v současnosti máme k dispozici rozpočet ve výši 284 482 202 korun. Tato částka se samozřejmě ještě navýší o dokončovací práce a o instalaci expozic. Jedná se o částku na rekonstrukci objektu zámku, do které nejsou zahrnuty objekty parku ani park sám o sobě. Dosavadní náklady na záchranu zámecké budovy převýšily částku sedmi milionů korun, do parku bylo investováno do konce roku 2015 zhruba 27 milionů korun, přičemž odhad na kompletizaci parkových úprav včetně budov se pohybuje kolem cca 60 milionů korun.

Jakmile budou známy přesné kalkulace cen, případně vypsána jakákoliv veřejná soutěž na realizaci zakázek vedoucích k záchraně zámeckého objektu a zámeckého parku, budou čtenáři těchto stránek obratem informováni.