Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Stavební aktivity na zámku v roce 2017

V letošním roce již tradičně můžeme pokračovat díky finanční podpoře Ministerstva kultury v Programu na záchranu architektonického dědictví ČR ve statických, zabezpečovacích a nyní již i stavebních zednických pracích. Ty se odehrávají v severovýchodním křídle zámku, které je nejvíce poškozeno.

V posledních měsících jsme tak znovu vystavěli střední nosné zdi, spojovací komunikační trakt mezi I. NP a II. NP v tomto křídle a nyní jsme se soustředili především na zabezpečení kamenných kleneb chodeb přízemí a kleneb v jednotlivých místnostech severního křídla zámku. Zároveň probíhají vyklízecí práce a především stavba dřevěného lešení, atypického, které slouží mimo jiné i jako edukační pomůcka pro prezentaci jak takové lešení vypadalo v době barokní, kdy se zámek stavěl. Mimo to je tato stavba velice stabilní a umožňuje bezpečnou práci ve výšce patnácti metrů při zajišťování stability kamenných říms. Na této problematice spolupracujeme s vynikajícími odborníky, kteří v minulosti pracovali na tak exponovaných památkách, jakými byli kupř. Santiniho kostel na Zelené Hoře, rekonstrukce Staroměstské mostecké věže či rekonstrukce a zpřístupnění románského kostela sv. Václava v Praze na Malé Straně. Tito vynikající lidé, stejně jako mezinárodně úspěšná statická a projekční firma RECOC nám pomáhají s nejobtížnějšími odbornými pracemi.

Za velmi důležité budeme považovat zabezpečení rozpadlých nadokenních kleneb a statické zabezpečení, injektáž a dozdění obvodových zdí severovýchodního křídla. Litujeme jen, že nedostáváme více financí, neboť zámecké zdi se nám bohužel ztrácejí před očima. Musíme také konstatovat, že Krajský úřad Ústeckého kraje nám opakovaně odmítl poskytnout finanční podporu. Zřejmě zastupitelům kraje nezáleží na tom, jak jejich kraj vypadá a v jakém stavu jej předají dalším generacím. V současnosti se nám rovněž podařilo zámeckou budovu připojit k rozvodné síti a plánujeme připojení na vodovod a kanalizaci. 

 
Kategorie aktuality: