Stavební aktivity na zámku v roce 2017

V letošním roce již tradičně můžeme pokračovat díky finanční podpoře Ministerstva kultury v Programu na záchranu architektonického dědictví ČR ve statických, zabezpečovacích a nyní již i stavebních zednických pracích. Ty se odehrávají v severovýchodním křídle zámku, které je nejvíce poškozeno.

V posledních měsících jsme tak znovu vystavěli střední nosné zdi, spojovací komunikační trakt mezi I. NP a II. NP v tomto křídle a nyní jsme se soustředili především na zabezpečení kamenných kleneb chodeb přízemí a kleneb v jednotlivých místnostech severního křídla zámku. Zároveň probíhají vyklízecí práce a především stavba dřevěného lešení, atypického, které slouží mimo jiné i jako edukační pomůcka pro prezentaci jak takové lešení vypadalo v době barokní, kdy se zámek stavěl. Mimo to je tato stavba velice stabilní a umožňuje bezpečnou práci ve výšce patnácti metrů při zajišťování stability kamenných říms. Na této problematice spolupracujeme s vynikajícími odborníky, kteří v minulosti pracovali na tak exponovaných památkách, jakými byli kupř. Santiniho kostel na Zelené Hoře, rekonstrukce Staroměstské mostecké věže či rekonstrukce a zpřístupnění románského kostela sv. Václava v Praze na Malé Straně. Tito vynikající lidé, stejně jako mezinárodně úspěšná statická a projekční firma RECOC nám pomáhají s nejobtížnějšími odbornými pracemi.

Za velmi důležité budeme považovat zabezpečení rozpadlých nadokenních kleneb a statické zabezpečení, injektáž a dozdění obvodových zdí severovýchodního křídla. Litujeme jen, že nedostáváme více financí, neboť zámecké zdi se nám bohužel ztrácejí před očima. Musíme také konstatovat, že Krajský úřad Ústeckého kraje nám opakovaně odmítl poskytnout finanční podporu. Zřejmě zastupitelům kraje nezáleží na tom, jak jejich kraj vypadá a v jakém stavu jej předají dalším generacím. V současnosti se nám rovněž podařilo zámeckou budovu připojit k rozvodné síti a plánujeme připojení na vodovod a kanalizaci. 

 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA