Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Skandální rozhodnutí krajského zastupitelstva

Zastupitelé kraje vedení Komunistickou stranou rozhodli nepodpořit další rekonstrukci našeho zámku (přičemž podpora ostatních památek v kraji je naprosto mizivá oproti jiným výdajům kraje). V rozhodnutí, které nám krajští úředníci poslali pod č.j. 628/SPRP/2017  je doslova uvedeno, že :
„Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. června 2017 usnesením číslo 038/6Z/2017, v souladu se zákonem 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), rozhodlo o neposkytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Rekonstrukce zámku Lipová“. Realizace tohoto projektu nebyla vyhodnocena jako potřebná pro zajištění všestranného rozvoje a potřeb občanů Ústeckého kraje.“
Komunisté nám tedy prostřednictvím krajského zastupitelstva budou sdělovat, co je potřebné a co není pro občany této země. Necháváme bez komentáře pouze s tím, že mimo jiné je to rozhodnutí v rozporu se zákonem o ochraně památkového fondu ČR a zároveň v příkrém rozporu s podporou, kterou má rekonstrukce zámku mezi občany této země (viz. první místo v soutěži Máme vybráno, kde občané ČR jednoznačně vybrali zámek v Lipové jako nejvhodnější k záchraně, rekonstrukci a revitalizaci).
 
Kategorie aktuality: