První úroda

V roce 2018 se nám nově založená štěpnice odvděčila první úrodou jak sladkých třešní odrůdy Donissenova, tak úrodou jablíček a zejména bohatou úrodou mišpulí germánských, ze kterých byl vyroben podle starého receptu pravý džem, který se v dřívějších dobách ,,vyvažoval zlatem", jak uvádějí kroniky. Zřejmě pro svoji náročnost na zpracování ovoce a výsledek, kdy z jednoho kilogramu ovoce nemáte ani 200g džemu. Radost nám udělal i zámecký vinohrad, kdy jednotlivé hlavy byly obsypány dozrálými chutnými plody. Záruka toho, že v dané lokalitě se dá pěstovat vinná réva, která bude přinášet bohatou úrodu.

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA