Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Probíhají jednání s úřady o projektu rekonstrukce zámku v Lipové

O projektu rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové v současné době probíhá řada jednaní s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, se Státním okresním archivem v Děčíně, s Ministerstvem kultury ČR a s dalšími úřady a institucemi. 

Kategorie aktuality: