Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Podpora Ministerstva kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury byly spolku Via Tempora Nova poskytnuty dotační prostředky ve výši 40 000 Kč, a to z programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2015.

Podpora se týká projektu vydání neperiodické publikace ZÁMEK LIPOVÁ A SALMOVÉ. Autorem textu publikace, která poprvé v novodobé historii Česka seznamuje čtenáře s historií rodu Salmů a s historií jejich panské domény v Hainspachu (dnešní Lipové) v zemích Koruny české, je Mgr. Jan Rapin PhD., MBA, jenž úzce spolupracoval na vzniku tohoto textu i s Národním památkovým ústavem a s Ing. Wernerem Hentschlem. Vzniká tak jedinečná publikace, která seznámí nejširší veřejnost s mnoha bílými místy naší historie a zároveň i s historií evropskou, jejímiž nedílnými spoluúčastníky Salmové vždy byli.

Publikace bude vydána nejpozději do konce června letošního roku a bude k dispozici ve veřejné distribuční síti.

Ke stažení

Kategorie aktuality: