Podpora Ministerstva kultury

Z rozhodnutí Ministerstva kultury byly spolku Via Tempora Nova poskytnuty dotační prostředky ve výši 40 000 Kč, a to z programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2015.

Podpora se týká projektu vydání neperiodické publikace ZÁMEK LIPOVÁ A SALMOVÉ. Autorem textu publikace, která poprvé v novodobé historii Česka seznamuje čtenáře s historií rodu Salmů a s historií jejich panské domény v Hainspachu (dnešní Lipové) v zemích Koruny české, je Mgr. Jan Rapin PhD., MBA, jenž úzce spolupracoval na vzniku tohoto textu i s Národním památkovým ústavem a s Ing. Wernerem Hentschlem. Vzniká tak jedinečná publikace, která seznámí nejširší veřejnost s mnoha bílými místy naší historie a zároveň i s historií evropskou, jejímiž nedílnými spoluúčastníky Salmové vždy byli.

Publikace bude vydána nejpozději do konce června letošního roku a bude k dispozici ve veřejné distribuční síti.

Ke stažení

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA