Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Oslavy 315. narození zakladatele zámku v Lipové, Leopolda Antona Salma Reifferscheidta.

Letní setkání rodáků bývalého městečka Hainspachu (dnešní Lipové) spojené s odbornou přednáškou o dějinách místa a regionu spojeného nerozlučně se starohraběcí rodinou Salmů, přineslo krásné zážitky spojené s dopolední bohoslužbou v kostele sv. Šimona a Judy v Lipové, prohlídkou zámeckého parku, který se chystá na své znovuvzkříšení a následně po obědě i přednáškou o dějinách Salmů. Večer (po 21. hodině) pak následovalo promítání diapozitivů na obří plátno umístěné přímo na fasádě zámecké budovy spojené s přednáškou o dějinách Lipové, kterému přihlíželo na dvě stě zaujatých posluchačů. Obě akce byly opět perfektně připraveny, přičemž zásluhu a velké poděkování patří hlavně aktivním občanům Lipové a jejich starostovi, panu Svobodovi.

 

Ke stažení

Kategorie aktuality: