Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Odborníci a kraj dohlíží na první etapy sanace

V průběhu první etapy sanace zámku byly v zásypu klenby druhého patra hlavního schodiště nalezeny fragmenty dvou kamnových kachlů, pravděpodobně pocházejících ze starého zámku v Lipové. Byly by to tak pravděpodobně zatím jediné artefakty, které se zachovaly z tohoto objektu a to jen díky tomu, že byla kachlová kamna v době stavby nového zámku rozebrána a jednotlivé kachle použity jako druhotný stavební materiál na stavbě nového zámku. Díky šťastné náhodě a současnému havarijnímu stavu objektu nového zámku se nám alespoň v této fragmentární podobě dochovaly zajímavé umělecké artefakty ze starého zámku dodnes (viz první fotografie).

Další sada čtyř fotografií přibližuje pana profesora Ing. arch. akad. arch. Václava Girsu, vedoucího Ústavu památkové péče fakulty architektury ČVUT uprostřed svých studentů při seznamování se s objektem zámku v Lipové. Pan profesor Girsa se napříště ujímá záštity nad odborným vedením rekonstrukčních a statických prací na zámku, což bude jistotou, že práce budou prováděny nejen pod vynikajícím odborným vedením, ale přístup pana profesora k projektu záchrany je zároveň zárukou, že projekt bude patřit k těm nejlepším v naší zemi.

Pozvání na zámek v Lipové přijala také paní Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého kraje, spolu s hejtmanem Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem, aby se seznámili se stavem památky. Jsme přesvědčení, že jejich návštěva je počátkem lepších časů. Doprovodem jim byl rovněž starosta obce Lipová.

Kategorie aktuality: