Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Den Země - pozvánka

DEN ZEMĚ  -  22. DUBEN 2018

Den Země je nejdůležitější svátek, který se váže k ochraně životního prostředí. Na rozdíl od jiných akcí s environmentální tématikou je těžiště zaměřené na praktický rozměr a konkrétní pomoc přírodě v tento den. Den země má také silnou symbolickou dimenzi. Je veřejným vyjádřením našeho závazku přispět k vytvoření bezpečnějšího, čistějšího a zdravějšího světa a je také největší sekulární oslavou naší planety, kterou slaví lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost. Naše konkrétní akce má za cíl seznámit zájemce jednak se dnem země jako akcí mezinárodního rozsahu, jednak seznámit s dějinami zámeckého parku v Lipové u Šluknova. Zároveň seznámíme zájemce s připravovanými změnami v parku, především s novým přetvořením lokality mokřadu dolní části parku, který je dnes prakticky nepřístupný, v HORTUS AQUATICUS, příjemnou enklávu s množstvím zajímavých vlhkomilných rostlin. Přitom chceme ukázat účastníkům akce, že park je živým organismem, o který je nutno pečovat a rozvíjet jej, aby rostl do krásy. Každý, kdo projeví zájem, se bude moci zapojit do jarních prací v zámeckém parku.

Pořádá spolek VIA TEMPORA NOVA, majitel zámeckého areálu v Lipové u Šluknova, dne 22. dubna 2018 od 10.00 hodin v zámeckém parteru.

Bližší informace na www.denzeme.cz a www.zameklipova.cz

Ke stažení

Kategorie aktuality: