Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Časový harmonogram projektu - zámek Lipová

Časový harmonogram rekonstrukce objektu bude vycházet z finančních možností investora, přičemž velmi důležitá je pomoc státu i kraje s finanční náročností rekonstrukce objektu. Rekonstrukce a revitalizace se neobejde bez zásadní dotační pomoci evropské unie. Vzhledem k celkovému velmi špatnému stavu památky je potřeba zahájit ozdravné stavební práce v co nejkratší možném termínu.

Harmonogram

 1. Dořešení vlastnických vztahů – vlastníkem areálu je již Via Tempora Nova z.s.

 2. Jednání s místními úřady (stavební úřad, památkový úřad) úspěšně probíhá již od doby převzetí zámku do vlastnictví

 3. Vyklizení objektu a jeho okolí od stavební suti, křovin a náletových stromů. Celý park je dnes vyklizen, veškeré náletové dřeviny odstraněny a je úspěšně zakončena první etapa revitalizace parku. Objekt zámku je průběžně podle finančních možností každoročně sanován.

 4. Stavební průzkum, stavebně historický průzkum a statický průzkum byl proveden

 5. Zahájení statického zajištění objektu (základy, zdivo, klenby, koruna zdiva)

 6. Oprava a doplnění jednotlivých pater (trámové stropy, klenby)

 7. Zastřešení objektu

 8. Výplně otvorů (okna, dveře)

 9. Dokončení hrubé stavby plus provádění instalací (kanalizace, voda, elektroinstalace, vytápění)

 10. Provádění omítek, podlah, izolací, atd.

 11. Dokončovací práce

 12. Instalace sbírek a expozic