Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Bylo provedeno statické posouzení objetu zámku v Lipové a zpracován návrh zajištění

V průběhu dubna letošního roku bylo provedeno statické posouzení zámku v Lipové a byl zpracován podrobný návrh zajištění objektu.
Bližší zprávu o výsledcích statického průzkumu Vám již brzy naleznete na našich stránkách.

Byla taktéž zpracována základní zpráva o stavu zámeckých dřevin.

Kategorie aktuality: