Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Zprávy ze zámku, prosba o součinnost

Vážení občané Lipové,

vzhledem k pokračujícím pracím v zámeckém parku Vás musíme oslovit s prosbou i přáním zároveň. Jak jste si již jistě všimli, zámecký park dostává novou podobu, momentálně především prostřednictvím nových parkových cest, které jsou budovány firmou Gabriel nesmírně svědomitě a pečlivě tak, aby nám vydrželi co nejdéle a mohli jsme se těšit nejen jejich bezchybným provedením, ale abychom je mohli používat k procházkám a k relaxaci v příjemném kulturním prostředí.

Bohužel se již našlo několik vandalů, kteří po parkových cestách jezdí nejen na kole, ale i na motocyklech a dokonce se našli výtečníci, kteří po nich jezdí i auty k rybníku. Musíme Vás tedy informovat o tom, že cestní zámecká síť je určena pouze pro chodce (budou vyvěšeny příslušné tabulky s upozorněním), v parku bude třeba dodržovat určitý řád tak, aby park i zámecká zahrada mohla sloužit všem občanům a aby ji nikdo neničil. Žádáme Vás zároveň, pokud uvidíte kohokoliv, kdo jezdí po parku autem, na motocyklu či kole nebo koňmo, nahlaste tuto skutečnost panu starostovi či na tel. 602 148 343 panu Rapinovi, aby byli viníci devastace nových zámeckých cest potrestáni minimálně tím, že uhradí vzniklé škody v parku.  Věříme, že park vytváříme především pro všechny slušné občany Lipové a neradi bychom přistupovali k omezujícím pravidlům vstupu do parku.

Děkujeme Vám a věříme, že si budeme park společně užívat k všeobecné spokojenosti a že nám jej hrstka vandalů nebude likvidovat před očima.

 - Jan Rapin

 
Kategorie aktuality: