Zprávy ze zámku, prosba o součinnost

Vážení občané Lipové,

vzhledem k pokračujícím pracím v zámeckém parku Vás musíme oslovit s prosbou i přáním zároveň. Jak jste si již jistě všimli, zámecký park dostává novou podobu, momentálně především prostřednictvím nových parkových cest, které jsou budovány firmou Gabriel nesmírně svědomitě a pečlivě tak, aby nám vydrželi co nejdéle a mohli jsme se těšit nejen jejich bezchybným provedením, ale abychom je mohli používat k procházkám a k relaxaci v příjemném kulturním prostředí.

Bohužel se již našlo několik vandalů, kteří po parkových cestách jezdí nejen na kole, ale i na motocyklech a dokonce se našli výtečníci, kteří po nich jezdí i auty k rybníku. Musíme Vás tedy informovat o tom, že cestní zámecká síť je určena pouze pro chodce (budou vyvěšeny příslušné tabulky s upozorněním), v parku bude třeba dodržovat určitý řád tak, aby park i zámecká zahrada mohla sloužit všem občanům a aby ji nikdo neničil. Žádáme Vás zároveň, pokud uvidíte kohokoliv, kdo jezdí po parku autem, na motocyklu či kole nebo koňmo, nahlaste tuto skutečnost panu starostovi či na tel. 602 148 343 panu Rapinovi, aby byli viníci devastace nových zámeckých cest potrestáni minimálně tím, že uhradí vzniklé škody v parku.  Věříme, že park vytváříme především pro všechny slušné občany Lipové a neradi bychom přistupovali k omezujícím pravidlům vstupu do parku.

Děkujeme Vám a věříme, že si budeme park společně užívat k všeobecné spokojenosti a že nám jej hrstka vandalů nebude likvidovat před očima.

 - Jan Rapin

 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA