Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Zprávy ze zámku - leden 2016, podruhé

V uplynulých měsících bylo v obci Lipová mimořádně rušno. A slavilo se. A opravdu bylo proč. Občané obce si už takřka zvykli na permanentní změny, které obec zvelebují a zkrášlují a které postupně vedou k tomu, že Lipová se stává jednou z nejkrásnějších obcí nejen Šluknovska ale i celého kraje. Vše se děje díky nezměrnému úsilí jak občanů, tak zastupitelstva, i neutuchajícímu nadšení pana starosty. Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy je toho skvělým důkazem. Slavnostní otevření za přítomnosti pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka a litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta bylo víc než důstojnou tečkou za nezměrným úsilím, které vedlo k dokončení rekonstrukce kostela. 

Stejně tak skvělým počinem bylo dokončení výkopových prací v obci a pokládky asfaltového koberce, který dává centru obce až městský ráz. Mnozí to mohou brát jako samozřejmost, ale když se podíváte jinam, zjistíte, že po dokončení obnovy kanalizační sítě obce i města mají i mnoho let provizorní komunikace. Na Lipové je to jinak. A opět zásluhou výše jmenovaných. I zde se patří poděkovat protagonistům, kteří figurují ve všech aktivitách v obci, neboť jak bez pomoci občanů, starosty i pana hejtmana by park nevstával z mrtvých. Zde se jedná o složitý proces, který právě dokončovanou první etapou rozhodně nekončí. Park ponese ještě nějakou dobu mnohé šrámy z minula, které se nepodařilo odstranit hned napoprvé. Prosíme tedy občany o shovívavost nad nedokončeným dílem, nad chybějícími lávkami v parku, nad nezrekonstruovanou zámeckou zdí či hlavní zámeckou terasou. To vše jsou pro nás výzvy do budoucna a budeme se snažit udělat maximum, aby rekonstrukční práce dále pokračovaly. Příslušné projekty se nyní zpracovávají, a jakmile budou dokončeny tak, aby mohly být předloženy k veřejné diskuzi, dovolíme si je předložit občanům k projednání a připomínkování. Bude se jednat jak o dopravní obslužnost kolem zámku, tak o vybudování nových budov oranžerie a fíkovny, které by měly sloužit k edukačním programům určeným mimo jiné i široké veřejnosti. 

Park nicméně oproti stavu před rokem vyrostl do krásy, dokončena je takřka celá cestní síť, vysazeny jsou desítky nových stromů, mezi nimi i mnohé velmi vzácné. Tisíce nových keřů. Celý park je určen především Vám, vážení občané stejně jako návštěvníkům Lipové. V budoucnu bude doplněn o mobiliář, abychom si mohli kde sednout a odpočinout a pokochat se pohledem na novou výsadbu i ošetřené staré stromy. Park je živým organismem, který by nám měl postupně vykvétat do krásy, a my pevně doufáme, že jej obyvatelé obce přijmou za svůj a budou jej nosit v srdci jako své vlastní zahrádky. Děkujeme Vám za trpělivost, se kterou jste přijali omezující podmínky během rekonstrukce parku a těšíme se na společné setkávání mezi záhony buxusů, růží či v novém habrovém bludišti nad zámkem. 

 
Kategorie aktuality: