Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Rekonstrukční práce v severním křídle + fotodokumentace 2019

Jak ukazují následující fotografie, na zámku se pracovalo i v letošním roce, zejména pak na podzim, kdy jsme dostali na rekonstrukční práce státní finanční příspěvek poskytnutý Ministerstvem kultury v Programu záchrany architektonického dědictví. Sanační práce se tak posunuly především na obvodových zdech severního křídla zámku přes hlavní zámecké schodiště až k rohovým místnostem středního zámeckého traktu. Vždy se přitom sanuje zdivo od přízemí, respektive od I. NP až po hlavní kamennou římsu na které původně spočíval krov zámecké budovy. Tyto práce jsou nutné jednak proto, aby se zamezilo další destrukci zdiva, jednak proto, že na takto sanované zdi se v budoucnu může opět postavit střešní konstrukce.

Práce probíhají za bedlivého dozoru památkářů, kteří si letos povšimli, že bez většího finančního obnosu postačujícího na zastřešení budovy zámku bude destrukce pokračovat takovým tempem, že zámek zanikne. Pan doktor Rapin sice sděluje tento fakt příslušným odpovědným státním i krajským úředníkům už nejméně šest let, ale tento nový postoj památkářů přeci jen potěší. Je vidět, že jsou to všímaví a zodpovědní občané tohoto státu, kterým leží na srdci záchrana našeho architektonického dědictví. Koneckonců jsou za to placeni (i když nutno uznat že nuzně) a mimo to existují zákonné normy včetně ústavy, které říkají, že kulturní dědictví se zachovávat musí. Ze zákona. Koneckonců by si toho mohli povšimnout i na krajském hejtmanství, které každoročně a již tradičně na zachování zámku nepřispívá ani jedinou korunou.

Nu, tak snad se dočkáme lepších časů, kdy když nic jiného tak se konečně bude dodržovat alespoň ta ústava republiky. 

Ke stažení

Kategorie aktuality: