Rekonstrukční práce v severním křídle + fotodokumentace 2019

Jak ukazují následující fotografie, na zámku se pracovalo i v letošním roce, zejména pak na podzim, kdy jsme dostali na rekonstrukční práce státní finanční příspěvek poskytnutý Ministerstvem kultury v Programu záchrany architektonického dědictví. Sanační práce se tak posunuly především na obvodových zdech severního křídla zámku přes hlavní zámecké schodiště až k rohovým místnostem středního zámeckého traktu. Vždy se přitom sanuje zdivo od přízemí, respektive od I. NP až po hlavní kamennou římsu na které původně spočíval krov zámecké budovy. Tyto práce jsou nutné jednak proto, aby se zamezilo další destrukci zdiva, jednak proto, že na takto sanované zdi se v budoucnu může opět postavit střešní konstrukce.

Práce probíhají za bedlivého dozoru památkářů, kteří si letos povšimli, že bez většího finančního obnosu postačujícího na zastřešení budovy zámku bude destrukce pokračovat takovým tempem, že zámek zanikne. Pan doktor Rapin sice sděluje tento fakt příslušným odpovědným státním i krajským úředníkům už nejméně šest let, ale tento nový postoj památkářů přeci jen potěší. Je vidět, že jsou to všímaví a zodpovědní občané tohoto státu, kterým leží na srdci záchrana našeho architektonického dědictví. Koneckonců jsou za to placeni (i když nutno uznat že nuzně) a mimo to existují zákonné normy včetně ústavy, které říkají, že kulturní dědictví se zachovávat musí. Ze zákona. Koneckonců by si toho mohli povšimnout i na krajském hejtmanství, které každoročně a již tradičně na zachování zámku nepřispívá ani jedinou korunou.

Nu, tak snad se dočkáme lepších časů, kdy když nic jiného tak se konečně bude dodržovat alespoň ta ústava republiky. 

Ke stažení

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA