Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Nové informační tabule

V průběhu roku 2017 jsme nainstalovali nové informační tabule, seznamující návštěvníky s parkem, jeho zajímavostmi, vegetací, s jeho stromy i keři. Zároveň informujeme zájemce o celkové genezi parkových úprav u zámku v Lipové. V budoucnu bychom chtěli takových info tabulí instalovat více, abychom mohli návštěvníky informovat především o dění v zámecké budově, která zůstává pro pokračující stavební práce uzavřena.

Kategorie aktuality: