Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Byly zahájeny terénní úpravy a provedeno odstranění náletových dřevin na zámku Lipová

V souladu s projektem rekonstrukce zámku Lipová a revitalizace barokní zahrady a zámeckého parku byly v průběhu března letošního roku zahájeny terénní úpravy areálu zámku a jeho bezprostředního okolí.
Tyto základní práce byly provedeny na celkové ploše cca 2 hektarů. Jen ze zámeckého nádvoří bylo odvezeno 50 nákladních aut sutě a odpadu.
Bylo provedeno také odstranění náletových dřevin a především byly během všech těchto úprav zabezpečeny nálezy historických fragmentů v areálu zámku.
Za zmínku stojí především odkrytí dochovaného torza barokní kašny v parteru bývalé barokní zahrady, zabezpečení barokní sochy bohyně Diany, objevení původní dlažby na zámeckém nádvoří a zajištění mnoha úlomků několika dalších fragmentů.

Kategorie aktuality: