Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Aktuality květen 2016

První pozdravy jara ze zámeckého parku v Lipové. Jsme potěšeni, že průběžně je zámecký park navštěvován nejen místními a českými turisty ale i mnoha zájemci ze zahraničí.

Svědčí to o zatím dobře vykonané práci, která láká k návštěvě. Na návštěvu spojenou s kontrolou (která dopadla v obou případech velmi dobře) se v květnu vypravili do Lipové i zástupci AOPK (Agentura ochrany přírody) a SFŽP (Státní fond životního prostředí), institucí, které nám poskytly evropské dotace v roce 2015 na první etapu záchrany zámeckého parku.

Kategorie aktuality: