Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Aktuality duben 2014

Velikonoční koncert na Lipové

Po roce se na Lipové v kostele sv. Šimona  a Judy opět uskutečnil skvělý koncert našeho vynikajícího kytarového virtuosa Štěpána Raka. Náročný repertoár přilákal v krásný slunečný den takřka dvě stě posluchačů, kteří se odvděčili za vynikající výkon dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Štěpán Rak, který je dlouhodobým podporovatelem záchrany zámku v Lipové nám navíc slíbil další svoji podporu a vystoupení v Lipové v budoucnosti.

Návšteva Ing. Chytilíkové

V minulých dnech nás navštívila Ing. Chytilíková, vzácná návštěva z ministerstva kultury, které právě zahrnulo zámek v Lipové do Programu záchrany architektonického dědictví České republiky. Tento fakt je významným bodem na cestě k záchraně a obnově Lipovského zámku, neboť znamená nejen ocenění dosavadní práce všech, kdo se podílejí na projektu rekonstrukce a revitalizace ale znamená především pozitivní pohled do budoucna, který nám slibuje kontinuální pomoc ministerstva kultury nejen v oblasti odborné ale i finanční. Paní Ing. Chytilíková navíc přistupuje k projektu rekonstrukce zámku v Lipové velmi pozitivně a s osobním nasazením, za což ji patří náš velký dík.

VŠE a Jiří Patočka na zámku

Další návštěvu dokumentují přiložené fotografie. Tentokrát se do Lipové, na zámek a na podstávkový dům, přijeli podívat studenti Vysoké školy ekonomické pod vedením pana docenta Ing. Jiřího Patočky, CSc., vedoucího katedry arts managementu. Exkurze pražských studentů a jejich návštěva zámku (včetně interiérů) je doufáme dalším krokem ke spolupráci s významnými vysokoškolskými institucemi a jejich studenty, kteří mohou v budoucnu přinést zajímavé výsledky v oboustranné spolupráci a ve formě svých seminárních, bakalářských či diplomových prací i zajímavé návrhy na využití zámeckého objektu v budoucnosti. Mimo českého vysokého učení technického a Vysoké školy ekonomické připravujeme spolupráci i s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Via Tempora nova je nyní spolkem

Poslední dubnová informace je čistě rázu formálního. Naše občanské sdružení se v duchu nově přijatého občanského zákona přetransformovalo na spolek. Nové stanovy spolku a nově zvolené vedení spolku je již vloženo na našich webových stránkách a je veřejně přístupné. Nový občanský zákoník nám tak přinesl poměrně mnoho administrace navíc, běhání po nejrůznějších institucích a pochopitelně také nemalé finanční výdaje, neboť musíme změnu zaregistrovat na všech dotčených státních, krajských i místních institucích, kterých je již požehnaně.

 

 

Kategorie aktuality: