Aktuality duben 2014

Velikonoční koncert na Lipové

Po roce se na Lipové v kostele sv. Šimona  a Judy opět uskutečnil skvělý koncert našeho vynikajícího kytarového virtuosa Štěpána Raka. Náročný repertoár přilákal v krásný slunečný den takřka dvě stě posluchačů, kteří se odvděčili za vynikající výkon dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Štěpán Rak, který je dlouhodobým podporovatelem záchrany zámku v Lipové nám navíc slíbil další svoji podporu a vystoupení v Lipové v budoucnosti.

Návšteva Ing. Chytilíkové

V minulých dnech nás navštívila Ing. Chytilíková, vzácná návštěva z ministerstva kultury, které právě zahrnulo zámek v Lipové do Programu záchrany architektonického dědictví České republiky. Tento fakt je významným bodem na cestě k záchraně a obnově Lipovského zámku, neboť znamená nejen ocenění dosavadní práce všech, kdo se podílejí na projektu rekonstrukce a revitalizace ale znamená především pozitivní pohled do budoucna, který nám slibuje kontinuální pomoc ministerstva kultury nejen v oblasti odborné ale i finanční. Paní Ing. Chytilíková navíc přistupuje k projektu rekonstrukce zámku v Lipové velmi pozitivně a s osobním nasazením, za což ji patří náš velký dík.

VŠE a Jiří Patočka na zámku

Další návštěvu dokumentují přiložené fotografie. Tentokrát se do Lipové, na zámek a na podstávkový dům, přijeli podívat studenti Vysoké školy ekonomické pod vedením pana docenta Ing. Jiřího Patočky, CSc., vedoucího katedry arts managementu. Exkurze pražských studentů a jejich návštěva zámku (včetně interiérů) je doufáme dalším krokem ke spolupráci s významnými vysokoškolskými institucemi a jejich studenty, kteří mohou v budoucnu přinést zajímavé výsledky v oboustranné spolupráci a ve formě svých seminárních, bakalářských či diplomových prací i zajímavé návrhy na využití zámeckého objektu v budoucnosti. Mimo českého vysokého učení technického a Vysoké školy ekonomické připravujeme spolupráci i s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Via Tempora nova je nyní spolkem

Poslední dubnová informace je čistě rázu formálního. Naše občanské sdružení se v duchu nově přijatého občanského zákona přetransformovalo na spolek. Nové stanovy spolku a nově zvolené vedení spolku je již vloženo na našich webových stránkách a je veřejně přístupné. Nový občanský zákoník nám tak přinesl poměrně mnoho administrace navíc, běhání po nejrůznějších institucích a pochopitelně také nemalé finanční výdaje, neboť musíme změnu zaregistrovat na všech dotčených státních, krajských i místních institucích, kterých je již požehnaně.

 

 

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA