Ostatní

Via Tempora nova je nyní spolkem

Občanské sdružení na základě nového občanského zákoníku změnilo svůj název na Via Tempora Nova z. s. a stalo se spolkem.

Pozvánka na velikonoční koncert se Štěpánem Rakem

Dne 19. dubna 2014 v 15:00 hodin se v kostele svatého Šimona a Judy v Lipové uskuteční velikonoční koncert jednoho z nejlepších kytarových virtuózů – Štěpána Raka.

Velmi rádi Vás uvidíme!

 

Novoroční setkání na Lipové

Dne 7. ledna jsme se sešli na zámku v Lipové s panem profesorem Girsou z fakulty architektury ČVUT, který přislíbil, že se ujme architektonického vedení projektu záchrany zámku. Bylo konstatováno, že původní projekt, který zpracovával Ing. Kamiš je pro svoji celkovou nízkou úroveň nepoužitelný a bude nutné jej předělat. Zároveň bude postupně vytvářen prováděcí projekt jednotlivých částí zámku podle momentálního stavu stavby, který se bohužel s postupem času mění k horšímu.

Pozvánka na hudební večer s Jaroslavem Svěceným

Dne 27. listopadu v 19:30 se v koncertním klubu vážné hudby Violino uskuteční charitativní hudební večer, kterým bude provázet houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Součástí akce bude i prezentace našeho projektu vedená panem Janem Rapinem a aukce uměleckých děl.

Velmi rádi Vás uvidíme!

VTN bude součástí veletrhu Památky 2013

Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 3. až 5. října již druhý ročník unikátního specializovaného veletrhu PAMÁTKY 2013. Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné využití a též odkaz našich předků a podpora uměleckého řemesla – to jsou základní témata veletrhu PAMÁTKY 2013, který opět připravila společnost Incheba Praha.

Dokumentace 1. etapy záchrany zámku v Lipové

Rádi bychom s Vámi sdíleli ukázku fotodokumentace 1. etapy záchranných prací zámku v Lipové. Naši pravidelní návštěvníci většinu z fotografií jistě znají, ale i přesto nabízíme i tuto působivou kompilaci - můžete na ni odkázat své známé, kteří by rádi naší věci prospěli a chtějí získat základní vizuální informace o naší práci.

Ke stažení

Výsledky výběrového řízení na 1. etapu rekonstrukce zámku v Lipové

Na základě předložených nabídek ve výběrovém řízení byla jako vítězná vybrána firma Siops. Vyhodnocení proběhlo jako otevřené a veřejnosti přístupné dne 7. července 2013 na radnici v Lipové za účasti statutárního zástupce o. s. – paní Evy Rapin, starosty obce Lipová pana Pavla Svobody a Jana Rapina, vedoucího manažera projektu obnovy zámku Lipová. 

Botanik RNDr. Václav Větvička provedl základní průzkum zámeckých dřevin v Lipové

Na začátku prosince 2011 byl proveden známým českým vědcem, botanikem RNDr. Václavem Větvičkou základní primární průzkum současného stavu dřevin v areálu zámeckého parku a zámecké zahrady v Lipové. Během průzkumu bylo kontrolováno více než 200 stromů. Výsledná studie již byla zpracována a výstupy z ní najdete zde.

Aktualizace: V předjaří 2013 proběhla další návstěva objektu p. dr. Větvičkou spojená s hodnocením probíhajících prací.

Výběrové řízení - 1. etapa rekonstrukce zámku v Lipové

Dne 13. 6. 2013 vyhlásilo občanské sdružení VIA TEMPORA NOVA výběrové řízení na první etapu stavebních prací v rámci dlouhodobého záměru rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové.

Celý dokument je k nahlédnutí zde [PDF].

Aktualizace: Výsledek výběrového řízení je uveřejněn zde.

Rumburské noviny: Socha Diany v zámeckém parku

Na podzim 2012 byla objevena socha bohyně Diany z druhé třetiny 18. Století, která stála v zámeckém parku.

Varianty dalšího postupu zahrnují

  • zhotovení repliky této plastiky podle zachovaného torza
  • restaurování původní sochy

V každém případě plánujeme umístění Diany zpět na její původní místo v parku.

Aktualizace: Rumburské noviny rozebraly nález významné sochy a diskutovaly s Janem Rapinem nejen o jejím dalším osudu.

Pages

Subscribe to RSS - Ostatní