Ostatní

Zprávy ze zámku - leden 2016

V minulém roce se pracovalo především v zámeckém parku, který tak nejen prošel radikální změnou a novým startem do života, ale pracovalo se i v samotném zámku, což zůstalo víceméně utajeno nejen místním ale i návštěvníkům Lipové. Práce na sanaci stavby pokračovaly odklízením dřevěných konstrukcí ve středním křídle zámku, kde byly nově odklizeny i propadlé stropy v několika místnostech. Úplné vyklizení středního křídla se tak dostalo do snad již finální fáze.

Ohlédnutí se za rokem 2015

Významným počinem minulého roku byla především sanace severovýchodního křídla zámku v Lipové. Rádi bychom se s Vámi touto cestou rozdělili o fotodokumentační materiál, který výsledky naší práce shrnuje.

Dokumenty

Stavební úpravy kostela sv. Šimona a Judy

Dne 30. 11. 2015 byla dokončena fyzická realizace projektu Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy. Projekt je podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Více informací v přiložené tiskové zprávě.

Dokumenty

Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku

Dne 19. 3. 2015 byla zahájena fyzická realizace projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova. Projekt byl finančně podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. 

Více informací v přiložené tiskové zprávě.

Park - zemní práce

Začínají zemní práce na hlavní opěrné zdi a na velké mlatové odpočinkové ploše pod ní nad podzámeckou zahradou.

Kontrolní den v dubnu 2015

V dubnu 2015 proběhl v zámeckém parku za přítomnosti všech zúčastněných partnerů projektu kontrolní den.

Tisková zpráva o průběhu projektu

Tisková zpráva o průběhu projektu „Stavební úpravy stávajícího kostel sv. Šimona a Judy“

Dotace na rekonstrukci získala obec Lipová z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Předmětem projektu je rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové. V rámci projektu dojde ke zlepšení stavu objektu, čím vznikne možnost využití prostor kostela i pro komunitu obce a jejího přilehlého okolí. Očekává se, že projekt bude po realizaci spojovat občany spádové oblasti, udržovat, připomínat a zároveň rozšiřovat tradice a kulturu mezi občany ČR i SRN.

Výroční zpráva 2014

Přinášíme k nahlédnutí výroční zprávu za rok 2014.

Ke stažení

Aktuality duben 2014

Velikonoční koncert na Lipové

Po roce se na Lipové v kostele sv. Šimona  a Judy opět uskutečnil skvělý koncert našeho vynikajícího kytarového virtuosa Štěpána Raka. Náročný repertoár přilákal v krásný slunečný den takřka dvě stě posluchačů, kteří se odvděčili za vynikající výkon dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Štěpán Rak, který je dlouhodobým podporovatelem záchrany zámku v Lipové nám navíc slíbil další svoji podporu a vystoupení v Lipové v budoucnosti.

Odborníci a kraj dohlíží na první etapy sanace

V průběhu první etapy sanace zámku byly v zásypu klenby druhého patra hlavního schodiště nalezeny fragmenty dvou kamnových kachlů, pravděpodobně pocházejících ze starého zámku v Lipové. Byly by to tak pravděpodobně zatím jediné artefakty, které se zachovaly z tohoto objektu a to jen díky tomu, že byla kachlová kamna v době stavby nového zámku rozebrána a jednotlivé kachle použity jako druhotný stavební materiál na stavbě nového zámku.

Pages

Subscribe to RSS - Ostatní