Ostatní

Den Země na Lipové

Na Lipové jsme se připojili ke svátku Den země. Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, dne 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země. První Den Země byl slaven 22. dubna roku 1970 v San Francisku.

Tisková zpráva ke kostelu svatých Šimona a Judy 2018

Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové byl zrekonstruován a slavnostně otevřen 28. října 2015.

Obec Lipová získala dotaci na rekonstrukci kostela z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Název projektu „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“.

Kalamita v zámeckém parku

Letošní zima se bohužel negativně podepsala na podobě našeho zámeckého parku. Orkán Herwart, který zpustošil značnou část Německa, se nezastavil ani před Lipovou a poničil nejen značnou část lesních porostů kolem obce ale bohužel i některé vzrostlé a krásné stromy v zámeckém parku. Největší škodou pak bylo doslova utržení koruny vzrostlého, několika set let starého budu pod zámeckým parterem. Jiné vzrostlé jedince pak vichr připravil o množství větví.

Nové informační tabule

V průběhu roku 2017 jsme nainstalovali nové informační tabule, seznamující návštěvníky s parkem, jeho zajímavostmi, vegetací, s jeho stromy i keři. Zároveň informujeme zájemce o celkové genezi parkových úprav u zámku v Lipové. V budoucnu bychom chtěli takových info tabulí instalovat více, abychom mohli návštěvníky informovat především o dění v zámecké budově, která zůstává pro pokračující stavební práce uzavřena.

Lipovské hudební slavnosti 2017

Letošní hudební léto se neslo opět ve slavnostním duchu a nebývalé hudební pohodě. Na náš zámek zavítal báječný člověk a úžasný hudební virtuos, maestro Lubomír Brabec, známý svými brilantními koncertními vystoupeními po celém světě. O to víc nás potěšilo, že si udělal ve svém nabitém programu čas právě na Lipovou. Škoda jen, že nám tentokráte opravdu počasí nepřálo a tak se koncert z děl J. Dowlanda, I. Jelineka, L. S. Weisse, F.

Poštolky a plch na zámku

Pár poštolek se uhnízdil ve výklenku zámecké zdi a úspěšně vyvedl tři mladé. Tak jim přejeme úspěšný let do života.

V zámeckém parku se pak usadil vzácný plch velký (glis glis). Pro zájemce přikládáme fotografii tohoto velmi plachého zvířete.

Akce v okolí zámku

S potěšením vidíme, když v okolí zámku probíhají jak sportovní, tak kulturně orientované akce. A to, jak za podpory naší, tak ve spolupráci s obcí Lipová nebo neméně významné Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. Rádi bychom tak zmínili např. Den otevřených podstávkových domů, 7.  a 8. kolo českého cyklopoháru MTBO či Víkend otevřených zahrad.

Ke stažení

Víkend otevřených zahrad

Srdečně Vás všechny tento týden zveme na Víkend otevřených zahrad.

Celodenní program dne 10.6.2017 v Lipové zahrnuje Jarmark, dětský den, koncert i přednášku o historii parku.

Slavnostní zahájení se uskuteční v 10.00 hod.

Ke stažení

Tisková zpráva - zámecký park Lipová 2017

Přinášíme našim čtenářům tiskovou zprávu dokumentující stav zámeckého parku v Lipové pro rok 2017

Ke stažení

Lipovské hudební léto 2016

V letošním roce bylo poprvé uspořádáno v nově koncipovaném a založeném zámeckém parteru, který se tak znovu osvědčil jako místo s vynikající akustikou, které dokáže přilákat mnoho návštěvníků. Letošní letní nabídkou bylo Zámecké saxofonové kvarteto, které v nezvyklých aranžmá nabídlo široké spektrum skladeb od barokní klasiky až po moderní hudební žánry současnosti. Obecenstvo se jako vždy sešlo ve velmi hojné míře a odvděčilo hudebníky dlouhým aplausem.

Pages

Subscribe to RSS - Ostatní