Evropský rok kulturního dědictví

V roce 2018 se připojíme k akcím podporujícím Evropský rok kulturního dědictví. Chceme se tak přihlásit k celoevropské iniciativě, která upozorní na nutnost hájit zájmy záchrany kulturního dědictví jednotlivých států i Evropy jako celku před kulturní agresí přicházející zvenčí ale především před lhostejností, která ničí naše kulturní dědictví přímo v naší zemi. A nejedná se jen bohužel o vysloveně vandalské činy typu žhářství - které se v minulosti bohužel tak negativně podepsalo i na našem zámku – ale i o prosté ignorantství, nezájem, který vede velmi často i dnes k totální destrukci historických objektů. Bohužel naše legislativa ale ani přístup státu či krajských úředníků přímo spjatých svými pracovními povinnostmi není mnohdy takový, aby bylo možno hovořit o vzorném přístupu k záchraně a obnově kulturních památek. Výrazným varováním v tomto směru je momentální nemožnost čerpat evropské dotační tituly na obnovu nemovitých kulturních památek, protože jistá lobby si vymohla, že lze čerpat finanční podporu pouze na tzv. národní kulturní památky. Proti takovým postupům se výrazným způsobem vymezujeme, neboť máme za to, že nelze kategorizovat památky podle vzoru, který zavedli komunisté po svém únorovém puči v roce 1948. Kulturní dědictví a s ním spojené nemovité památky jsou základem naší svébytnosti, naší kultury a tradic. Bez nich pozbudeme do budoucna právo na samostatnou existenci. Mějme prosím toto na paměti a pomáhejme při záchraně a obnově kulturního dědictví naší země.

V duchu výše řečeného pak chceme svým dílem přispět i nadále k záchraně zámku v Lipové a v letošním roce bychom rádi v rámci Evropského roku kulturního dědictví zpřístupnili alespoň ve vybraných dnech zámeckou budovu veřejnosti tak, aby každý mohl posoudit, jaké kroky činíme k obnově tohoto objektu, který svým významem výrazně přesahuje hranice našeho regionu. Jednotlivé termíny, kdy bude zámek přístupný veřejnosti vždy včas uvedeme jak na našich webových stránkách tak v Lipovských novinách a v informačních centrech regionu.

Kategorie aktuality: