Poděkování za vydání brožury

Pozitivní ohlasy na publikaci Zámecký park Lipová nás velmi potěšily. Dovolujeme se s Vámi o některé z nich podělit a velmi Vám za ně děkujeme!

Dočetl jsem Vámi věnovanou publikaci „Zámecký Park Lipová“ i když se knížečka tváří skromně (měkké desky lepená vazba) jedná se o informacemi doslova nabytý materiál. Velmi čtivý a s bohatou slovní zásobou, čtenář se orientuje i v odborném textu. Publikace nádherným způsobem popularizuje neprávem pozapomínaný region. Žádný dosud vydaný propagační materiál Lipovou a blízké okolí zájemcům tolik nepřiblížil. Tiše závidím, že naše město nemá obdobnou publikaci, všechny kapitoly byly zajímavé s mnoha novými informacemi. Zvláště mne upoutala historie a především statě o lese.
Spousta údajů (pro mne některé prvně publikované) svědčí o pečlivém bádání. Též oceňuji věci nazývané správnými jmény, zejména připomínku k vyhnání Čechů Německé národnosti a tím vykořenění veškerých tradic, zvyků a místní kultury. V konečném důsledku byla potrestaná krajina. V neposlední řadě mi je sympatický patriotismus autorů.
Rád bych Vám touto cestou poděkoval za nevšední literární zážitek a pogratuloval Vám a celému kolektivu autorů ke skvělé věci. 
 - V. Hieke
Vaši knihu o zámeckém parku jsem přečetla jedním dechem a jsem nadšená. Zvolili jste velmi široký záběr, který neznalému krásně dokreslí celou situaci a její širokou problematiku. Je psána velice čtivě a k tomu velice odborně. Je pro mne až neuvěřitelné, kolik jste toho museli prostudovat, než mohla publikace vzniknout a park být rehabilitován do dnešního stavu. Své přebývající publikace, které jste mi zaslal, s Vaším svolením poskytnu dále - do knihovny Výzkumného ústavu v Průhonicích, kde jsem dříve pracovala a kde určitě budou mít právem své čestné místo.
Mějte se krásně a přeji mnoho dalších úspěchů.
 - Eva Malá
 
Kategorie aktuality: